Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-05-26

Zemes ukio naujienos, pieno ukis, zemes ukis, NMA parama

Žemės ūkio naujienos: 2023-05-26. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Esama parama jaunųjų ūkininkų netenkina – kai kurie sumas vadina „juokingomis“, kyla pyktis dėl griežtų įsipareigojimų

Nuo gegužės pradžios jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Tačiau, pasak Jaunųjų ūkininkų sąjungos, tai jaunimo neskatina dirbti šiame sektoriuje – parama per maža, o įsipareigojimai per griežti. Dalis naujakurių į paramą nė negali pretenduoti. Dėl to esą jaunųjų ūkininkų pastaraisiais metais itin mažėja.

Šiaulių rajone Laimutis Domeika ūkininkauti pradėjo prieš pusmetį. Kuria šilauogių plantaciją. Tačiau žemės turi nedaug, todėl į paramą jauniesiems ūkininkams pretenduoti negali. Šilauogyną teks vystyti iš savo lėšų.

„Kad būtų ūkio ekonominis valdos dydis, turi būti apie 8000 eurų. Šiandien pas mane yra kažkas apie 2000. Tai reiškia, kad aš turiu iš viso turėti apie 7 hektarus šilauogių, kad aš tik pradėčiau „eiti“ į paramą. <...> Kad įsigyčiau žemės ūkio paskirties sklypą – pirmumo teisę turi besiribojantis kaimynas. O dažniausiai yra didieji ūkininkai, kurie turi ir finansų, ir viską, gali lengvai įsigyti“, – sako šilauogių augintojas L. Domeika.

Kelmės rajone Kražiuose gyvulininkyste užsiima ūkininkai, grįžę iš emigracijos, prieš kelerius metus dalyvavę jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programoje. Tuomet už keliasdešimt tūkstančių eurų pavyko įsigyti technikos. Šiandien siūlomi 60 tūkstančių esą per menka suma, kad jaunimas rinktųsi žemės ūkį.

„Jaunųjų ūkininkų parama yra vienareikšmiškai labai maža. Čia tiesiog juokinga suma už šiuos metus įsipareigoti dirbti. Čia suma turėtų būti apie 150 tūkstančių su tokia kontrole, ką dabar vykdo“, – tvirtina galvijų augintojas Tadas Petkevičius.

Žemės ūkio ministerija tikina, kad parama jauniesiems ūkininkams pakankama. O nuo šių metų dar ir didinama. Iki 2027 metų jauniesiems ūkininkams įsikurti numatyti 75 milijonai eurų, dar 20 milijonų –lengvatinėms paskoloms.

„Vienintelė priemonė, vienintelis verslas, kur yra duodama šimtaprocentinė parama. Jaunieji ūkininkai gauna ir didesnes tiesiogines išmokas. Nes šiuo metu yra remiami pirmieji 70 hektarų jauniems ūkininkams – pirmus 5 metus nuo pirmo deklaravimo jie gali gauti“, – aiškina žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis.

Jaunųjų ūkininkų sąjunga kritikuoja Žemės ūkio ministeriją ir teigia, jog pasigendama strategijos bent dešimčiai metų į priekį. Per mažai dėmesio skiriama šeimos ūkiams išsaugoti. Šalies ūkiai stambėja. Smulkieji nepajėgūs su jais konkuruoti, todėl dažnai išstumiami iš šio sektoriaus.

„Mes matome ilgą laiko tarpą, kiek yra keliamas klausimas dėl tiesioginių išmokų ribojimo. Bet kaip tie stambieji ne tik žemes neribotai perka, taip ir tos išmokos neribotai jiems atitenka“, – teigia Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

Lietuvoje skaičiuojama vos keliolika procentų ūkininkų iki 40 metų amžiaus. Per pastarąjį dešimtmetį iš žemės ūkio sektoriaus pasitraukė apie 50 procentų jaunimo. Gegužę prasidėjęs jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimas finansinei paramai gauti tęsis iki birželio pabaigos.

Šaltinis: Aina Mizgirdė, LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt, 2023-05-25

Svarbu: paraiškos augalų ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti priimamos iki birželio 16 d.

Ūkininkai, norintys gauti valstybės pagalbą augalų ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti, paraiškas turi pateikti iki birželio 16 d.  Šioms įmokoms, kompensuojamoms iš Lietuvos biudžeto, šiemet planuojama skirti 4,30 mln. Eur. Iki šiol pareiškėjai turėdavo teikti paraiškas po to, kai apsidrausdavo pasėlius ir sumokėdavo draudimo įmokas, tačiau nuo liepos 1-osios pasikeitus Europos Sąjungos reglamentui, tvarka keičiasi.

Pagal naują tvarką pareiškėjas kviečiamas teikti paraiškas prieš apsidraudžiant pasėlius. Kadangi šiuo metu visi pareiškėjai jau yra apsidraudę, o sprendimai apie jiems skiriamą paramą turi būti priimti iki liepos 1 d., paraiškų priėmimas privalo baigtis birželio 16 d.

Pateiktos paraiškos bus administruojamos pagal šiuo metu galiojančias Priemonės administravimo taisykles, pareiškėjui taikant 5 darbo dienų pateiktų duomenų patikslinimo terminą.

Sprendimus dėl valstybės pagalbos skyrimo savivaldybės priims iki birželio 30 d. Taisyklėse nustatyti galutiniai mokėjimo dokumentai turės būti pateikti iki rugsėjo 15 d.

Pareiškėjams, paraiškas ir galutinius mokėjimo dokumentus pateikusiems po birželio 16 d. iki rugsėjo 15 d., bus teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.

Ši parama yra skiriama nepriklausomai nuo to, ar draudžiamas įvykis įvyksta, ar ne – vis tiek kompensuojama sumokėtų draudimo įmokų dalis.

Kaip teikti paraiškas

Pretenduoti į draudimo paramą gali tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą ir (arba) ūkininko ūkį.

Pareiškėjams, apdraudusiems augalus ir pasėlius nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant atskiru žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų didžiausiųjų draudimo įmokos įkainių pagal augalų rūšis 1 ha deklaruoto ploto.

Aktyvaus ūkininko kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama remiantis pagal savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. Ši informacija skelbiama Valstybės duomenų agentūros svetainėje.

Paraiškos ir susiję dokumentai teikiami savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, Žemės ūkio skyriui. Dokumentai siunčiami el. paštu (pasirašoma elektroniniu parašu) arba pristatomi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (kiekvienas lapas pasirašomas pareiškėjo parašu).

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. Įsakymo Nr. 3d-236 „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ .

SVARBU: Paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos dėl augalų ir pasėlių draudimo nuo stichinės sausros įmokų dalinio kompensavimo“ gauti priimamos iki birželio 30 d.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-05-25

Siūloma palengvinti žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus

Žemės ūkio ministerija rengiasi palengvinti ir patikslinti šiuo metu taikomus žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus laukinių paukščių apsaugos, maisto saugos ir ūkinių gyvūnų sveikatingumo srityse. Tikslinamas laukinių paukščių apsaugos reikalavimas – atsisakoma draudimo Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnyje žemės plotus keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis, išskyrus pievomis. Šis sluoksnis buvo peržiūrėtas ir jame liko tik daugiametės pievos bei šlapynės, todėl toks apribojimas liko nebeaktualus.

Šis reikalavimas taip pat papildomas nurodant, kokie žoliniai augalai gali būti naudojami pievų persėjimui.

Jas leidžiama persėti žoliniais augalais, nurodytais Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus:

III grupėje Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje: dobilais, esparcetais, barkūnais, liucernomis, gargždeniais, ožiarūčiais, seradėlėmis, žolinių augalų mišiniais, kuriuose baltyminės žolės yra vyraujančios, azotą kaupiančių augalų mišiniais

arba

VI grupėje Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, erainčinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kt.) 5 metų ir daugiau atnaujintos einamaisiais metais, deklaruojant kodu DGA.

Jei plotai buvo suarti ir (ar) apsėti pasėliais, žemės ūkio veiklos subjektai toje pačioje vietoje turi atkurti daugiametę pievą iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Taip pat tikslinami visi ūkinių gyvūnų sveikatingumo reikalavimai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo projektas skelbiamas TAIS 10 darbo dienų.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-05-25

„Auga Group“ kvies ūkininkus jungtis prie bendrovės kooperatyvo

Kęstučio Juščiaus netiesiogiai kontroliuojama viena didžiausių Baltijos šalyse ekologinių produktų gamintojų „Auga Group“ pristatė naują verslo modelį – frančizės būdu kvies ūkininkus jungtis prie bendrovės.„Šis verslo modelis leis mums pasiekti savo misiją, kuri yra tapti tvaraus maisto ir ekologijos sinonimu visame pasaulyje“, – pristatydamas naują verslo modelį ketvirtadienį teigė K. Juščius. Naujas veiklos modelis pagrįstas trimis pagrindinėmis kryptimis: tvarių žemės ūkio technologijų vystymu, gamyba ir produktų pardavimu kitiems ūkininkams, jungimusi į kooperatyvą taikant „Auga“ tvaraus ūkininkavimo standartą ir maisto produktų tiekimu vartotojams su bendru prekės ženklu (angl. co-branding).

Naują veiklos būdą bendrovė pirmiausia išbandė savo ūkiuose – šiuo metu jau yra įsteigta 11 kooperatinių bendrovių. Jungtis prie kooperatyvo kitas įmones „Auga“ kvies antroje šių metų pusėje, o vėliau bus siekiama šį modelį plėsti užsienyje.

„Būsime didžiausia ūkininkų organizacija pasaulyje“, – teigė K. Juščius. Tam sukurta nauja organizacinė struktūra: įmonė „Auga Tech“ gamins ir parduos žemės ūkio technologijas, „Auga sofa“ teiks paslaugas žemės ūkio kooperatyvams bei ūkininkams pagal frančizės sutartis, „Auga Trade“ organizuos tvarių produktų vartotojams gamybą, prekybą ir rinkodarą, o „Auga Community“ konsoliduos visas veiklos šakas.

Šaltinis: tv3.lt, 2023-05-25

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2023 m. I ketvirtį sumažėjo

2023 m. I ketvirtį iš Lietuvos pieno gamintojų buvosupirkta 9,18 tūkst. t ekologiško pieno, t. y. 4,70 proc.mažiau nei 2022 m. I ketvirtį. Jis analizuojamulaikotarpiu sudarė 3,11 proc. viso supirkto žalionatūralaus riebumo pieno Lietuvoje. Ekologiško žalionatūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2023 m.I ketvirtį buvo 12,07 proc. didesnė nei įprastinio pienoir sudarė 445,87 EUR/t.

Šių metų I ketvirtį, palygintisu praėjusių metų I ketvirčiu, ekologiško žalionatūralaus riebumo pieno supirkimo kaina sumažėjo6,93 proc. Analizuojamu laikotarpiu sertifikuotosįmonės didesnį žalio ekologiško pieno kiekį išvežėį kitas ES šalis negu įvežė į Lietuvą. Vidutinė žalio ekologiško pieno supirkimo iš kitų valstybių kaina 2023 m. I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, sumažėjo 17,67 proc., o pardavimo į kitas valstybes padidėjo 24,05 proc.

Ekologiškų šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių gamyba 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, padidėjo 4,94 proc., o ekologiško geriamojo pieno sumažėjo 8,31 proc., varškės – 27,42 proc., jogurto be priedų – 27,58 proc., aromatizuoto jogurto – 27,62 proc., grietinės – 44,55 proc., rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 46,84 proc., sviesto – daugiau nei 2 kartus.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškas jogurtas be priedų sudarė 30,84 proc. viso pagaminto Lietuvos įmonėse jogurto be priedų, aromatizuotas jogurtas – 12,44 proc., geriamasis pienas – 5,27 proc.,varškė – 2,44 proc., grietinė – 0,86 proc., sviestas –0,77 proc., švieži (nebrandinti arba nekonservuoti)sūriai – 0,75 proc., rūgpienis ir kiti rūgštieji gėrimai –0,57 proc. Net apie 97 proc. ekologiškų pieno gaminiųšių metų I ketvirtį buvo parduota vidaus rinkoje.

Sertifikuotose ekologiško pieno perdirbimo įmonėseekologiško geriamojo pieno pardavimo Lietuvojekaina 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m.I ketvirčiu, padidėjo 27,35 proc., šviežių (nebrandintų ir nekonservuotų) sūrių – 32,53 proc., varškės– 35,36 proc., aromatizuoto jogurto – 35,78 proc.,rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 39,98 proc., grietinės – 42,65 proc., jogurto be priedų – 51,50 proc.

Ekologiškų pieno gaminių pardavimo Lietuvos prekybos tinklų parduotuvėse kainos 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, didėjo: geriamojo pieno (2,5 proc. riebumo) – 19,54 proc., aromatizuoto jogurto – 31,72 proc., grietinės – 32,28 proc., varškės (9 proc. riebumo) – 40,15 proc., jogurto be priedų – 42,04 proc., varškės sūrio (13 proc. riebumo) – 67,35 proc.

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 8 (422) / 2023 m.

Ankstesnės žemės ūkio naujienos