NMA parama Žemės ūkio naujienos

Ūkininkų sąskaitas pasieks 8,2 mln. Eur kompensacinių išmokų

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2020 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

NMA pirmadienį (rugsėjo 19 d.) pradės mokėti kompensavimo išmokas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. 42,9 tūkst. ūkininkų sąskaitas pasieks 8,2 mln. Eur paramos suma. Šios lėšos skirtos kompensuoti ūkininkams prarastas pajamas dėl 2020 m. tiesioginių išmokų paraiškoms pritaikytos finansinės drausmės. Finansinė drausmė taikoma vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu, kompensavimo suma mokama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo.

Paramos gavėjui mokėtina kompensavimo suma apskaičiuojama pateiktai paraiškai pritaikytą finansinės drausmės sumą dauginant iš finansinės drausmės kompensavimo koeficiento. Išmokai už 2020 m. paraišką taikomas 1,195 koeficientas. Pavyzdžiui, jei ūkininkui dėl pritaikytos finansinės drausmės išmokų suma buvo sumažinta 1 000 Eur, tai jam bus kompensuota 1 195 Eur (1 000 x 1,195 = 1 195). Apskaičiuota, jog apie 3 tūkst. pareiškėjų gaus iki 5 Eur siekiančias išmokas. Tuo tarpu tais atvejais, kai kompensavimo suma yra mažesnė nei 1 euras, paramos gavėjui apskaičiuota suma neskiriama. Paramos gavėjams, nepateikusiems paraiškų 2021 m., kompensacijos nėra mokamos.

Jei paramos gavėjui buvo pritaikyta sankcija už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą, finansinės drausmės kompensavimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į sumažintą dėl sankcijos išmokų sumą.

Paramos lėšos bus mokamos į 2021 m. pateiktose paraiškose už deklaruotus plotus nurodytas banko sąskaitas. Siekdami, kad kompensacinės lėšos pasiektų paramos gavėjų ar jų valdos perėmėjų sąskaitas, prašome ūkininkų pasitikrinti, ar nesikeitė bankas ir (ar) banko sąskaita. Lengvai ir paprastai tai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo. Taip pat portale pareiškėjas gali sužinoti apie išmokėtą kompensavimo sumą (skiltyje „Mokėjimų / atsiskaitymų informacija“).

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.