Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-10-13

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2023-10-13. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Putinas: Rusijos grūdų eksportas išliks didelis

Prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija kitais metais ir toliau eksportuos didelius kiekius grūdų, nepaisant Vakarų sankcijų, įvestų dėl Maskvos puolimo Ukrainoje. „Praėjusiais metais, kaip žinote, buvo gautas istoriškai rekordinis 158 mln. tonų (grūdų) derlius. Šiemet jis taip pat bus labai didelis – daugiau kaip 130 mln. (tonų)“, – sakė V. Putinas.

„Tikėtina, kad Rusija išlaikys pirmąją vietą pasaulyje pagal kviečių eksportą. Mūsų grūdų eksportas taip pat bus toks pat, kaip ir praėjusiais metais – ne mažiau kaip 50–60 mln. tonų“, – tęsė jis.

V. Putinas dalyvauja Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS), sudarytos iš kelių buvusių sovietinių respublikų, aukščiausiojo lygio susitikime.
„Mūsų draugai ir kolegos NVS šalyse turi (rusiškų grūdų) poreikį, kuris bus patenkintas“, – sakė V. Putinas.

Rugsėjo pradžioje Rusijos vadovas teigė, kad jo šalis artėja prie susitarimo, kuris užtikrintų nemokamą grūdų tiekimą šešioms Afrikos šalims.
Tuo pat metu Maskva skundžiasi, kad Vakarai netiesiogiai varžo jos grūdų ir trąšų eksportą, ribodami galimybę naudotis pasaulinėmis mokėjimo sistemomis ir draudimu.

Ji teigė, kad šios kliūtys privertė ją pasitraukti iš susitarimo, kuriuo siekiama užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą per Juodąją jūrą.
Rusija, liepą pasitraukusi iš minimo susitarimo intensyvina smūgius Ukrainos pietiniams regionams, kur yra gyvybiškai svarbi grūdų eksporto infrastruktūra.

Šaltinis: tv3.lt, 2023-10-13

Kėdainių rajone apvirto cukrinius runkelius vežęs vilkikas

Antradienio popietę Kėdainių rajone įvyko eismo įvykis, kurio metu nuo kelio nuvažiavo ir apvirto cukrinius runkelius gabenęs vilkikas su puspriekabe. Ir nors vaizdas įvykio vietoje buvo tikrai baisus, laimei, vilkiko vairuotojas visiškai nenukentėjo, apgadinta tik transporto priemonė.

Krovinys pabiro į laukus

Nelaimė įvyko per pietus kelyje Krakės–Dovydiškiai–Grinkiškis. Vilkikas važiavo Krakių link, kuomet kelio vingyje vairuotojas nesuvaldė sunkiasvorės transporto priemonės ir ši virto.

Vilkikas ir puspriekabė nuvirto ant šono, į ūkininko laukus pabiro krovinys.
Nelaimę matė ir dar kitas vairuotojas, kuris nedelsdamas sustojo padėti nelaimėliui. Su prašalaičio vairuotojo pagalba vilkiko vairuotojas pats išlipo iš kabinos ir teigė, jog nėra sužalotas, jam nieko neskauda.

Vairuotojas buvo blaivus

Apie nelaimę buvo pranešta Bendrajam pagalbos centrui. Į įvykio vietą pasiųsti policijos pareigūnai. Jiems atvykus šalia nuvirtusio vilkiko vaikščiojo nesužeistas vairuotojas bei į pagalbą atskubėję jo kolegos – vienos įmonės atstovai padėjo atversti apvirtusią kabiną ir puspriekabę.

Vilkiko vairuotojas buvo blaivus, jis aiškino, kad kelio vingyje nesuvaldė transporto priemonės.
Dirbamojo lauko savininkas priekaištų vilkiko vairuotojui neturėjo – jis tik pageidavo, kad būtų surinkti pabirę runkeliai.

Vilkiko kuro bakas pramuštas nebuvo, kuras netekėjo, gelbėtojų neprireikė.
Sveikata 1991 metais gimęs vilkiko vairuotojas taip pat nesiskundė. Vyras pasakojo, kad cukrinius runkelius vežė iš Kelmės į Kėdainius.

Šaltinis: valstietis.lt, rinkos aikste.lt, 2023-10-11

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo mėsos gamyba

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje buvo pagaminta 71,024 tūkst. t mėsos* – 3,16 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. didėjo galvijienos ir avienos gamyba, atitinkamai 3,77 proc. (iki 28,536 tūkst. t) ir 4,96 proc. (iki 111 t) gamyba, o kiaulienos – sumažėjo 7,34 proc. (iki 42,377 tūkst. t).

Subproduktų** gamyba sudarė 8,651 tūkst. t ir, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,22 proc.2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. dešrų*** gamyba Lietuvoje, palyginti su 2022 m. analogišku laikotarpiu, sumažėjo 3,37 proc. ir sudarė 30,773 tūkst. t.

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 17 (431) / 2023 m.

Lietuvoje šių metų rugsėjo mėnesio antroje pusėje kviečių ir rapsų vidutinės supirkimo kainos sumažėjo

Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2023 m. 38 savaitę (09 18–24) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 219,31 EUR/t – 5,26 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę (37 savaitę (09 11–17) buvusia kaina bei 31,34 proc. mažesne kaina negu prieš metus (2022 m. 38 savaitę (09 19–25). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 164,04 EUR/t – 0,42 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bet 40,81 proc. mažesne kaina negu prieš metus.

Rugiai buvo superkami vidutiniškai po 142,87 EUR/t – 0,12 proc. didesne kaina, palyginti su rugsėjo viduryje buvusia kaina, bet 41,01 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina šių metų 38 savaitę sudarė 167,55 EUR/t – tai buvo 3,41 proc. didesnė kaina negu prieš savaitę, bet 40,06 proc. mažesnė nei prieš metus. Rapsai buvo superkami vidutiniškai po 434,43 EUR/t – 3,44 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bei 27,52 proc. mažesne kaina negu prieš metus tokiu laikotarpiu.

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 17 (431) / 2023 m.

Miškų valdytojai kviečiami suskubti: numatyta daugiau nei milijono eurų parama

Iki lapkričio 3 d. miškų valdytojai kviečiami pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“  paramos lėšomis. Šiai priemonei numatyti 1 173 233 Eur. Už šias lėšas bus remiamas ir finansuojamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas bei stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Mažiausia miško atkūrimo išmoka – 2 017 Eur už ha.

Pažeisto miško atkūrimas

Stichinės nelaimės pažeisto miško plotas iki paraiškos pateikimo turi būti užregistruotas Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale, o parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių. Parama pažeistiems miškams atkurti teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Parama teikiama, jei stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas miško želdinimu arba mišriuoju miško atkūrimo būdu.

Kai kreipiamasi paramos dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo, kartu su paramos paraiška finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų pateikti nereikia (anksčiau dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo finansavimo šaltinių pagrindimo dokumentų pateikti nereikėjo tik tuo atveju, jei pažeisto miško atkūrimo darbai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo).

Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Į miško atkūrimo išmoką įtrauktos ir miško priežiūros sąnaudos vieniems metams, nelikvidinės medienos sutvarkymo išlaidos.

Galimi pareiškėjai

Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d..

Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos interneto prieiga adresu https://zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-10-12

Ankstesnės žemės ūkio naujienos