Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-09-27

NMA parama, pieno ukis, zemes ukio naujienos
Foto iš Pexels, Carina Chowanek

Žemės ūkio naujienos: 2023-09-27. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Įsibėgėja dirvos tręšimas mėšlu ir srutomis

Prasidėjus rudeniui suintensyvėjo laukų tręšimas mėšlu ir srutomis. Netinkamai naudojamos ūkinių gyvulių srutos ir mėšlas gali užteršti gruntą, požeminius, paviršinius vandenis ir net nukeliauti iki gyventojų šulinių, todėl svarbu laikytis reikalavimų.  Aplinkosaugininkai primena kaip teisingai kaupti, laikyti, transportuoti, naudoti mėšlą ir srutas laukams tręšti, kad nebūtų daroma žala aplinkai, rašoma Aplinkos apsaugos departamento pranešime spaudai. 

Tręšiant dirvą mėšlu ir srutomis būtina laikytis aplinkosauginių reikalavimų, nes neatsakingas tręšimas organinės kilmės trąšomis daro žalą aplinkai. Netinkamai tvarkomas mėšlas ir srutos patenka į aplinką, teršia paviršinius ir požeminius vandenis, didina oro taršą ir gali sukelti sveikatos problemų.

Azoto ir fosforo junginių perteklius sukelia vandens ir sausumos ekosistemų pokyčius. Užželia vandens telkinių pakrantės, ima sparčiai daugintis dumbliai, vanduo pradeda žydėti, pasidaro drumstas ir būna nemalonaus kvapo. Storas dumblių sluoksnis sulaiko saulės spindulius, todėl skursta ir nyksta dugno augmenija ir gyvūnija.

Bakterijos, skaidydamos žuvusius dumblius, naudoja deguonį, todėl jo ima stigti kitiems vandens organizmams, pradeda dusti žuvys. Visa tai prisideda prie mitybos grandinės disbalanso, nes nyksta kai kurių paukščių ir gyvūnų maisto šaltinis.

Prieš tręšiant mėšlu ir srutomis svarbu įsitikinti, ar pasirinktas tinkamas metų laikas. Būtina atkreipti dėmesį, kaip transportuojamas ir kur išpilamas mėšlas ir srutos, ar tręšimo metu nepageidaujami kvapai nesklis į gyvenvietes, pasirūpinti arčiau gyvenančių asmenų sutikimais, jei tokių reikia. Išskirtinės sąlygos taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir šiaurės Lietuvos regionams, kuriems būdingi karstiniai reiškiniai.

Transportavimo ir tręšimo technika

Privaloma naudoti tinkamą techniką srutoms ir mėšlui transportuoti, kad jie nepatektų į aplinką, neužterštų kelių ir kitų nenumatomų tręšti plotų. Kai kelias urbanizuotoje teritorijoje užteršiamas gabenamu mėšlu ir srutomis, juos transportuojantis asmuo privalo kuo skubiau išvalyti užterštą kelią (kietąjį mėšlą surinkti, srutas nuplauti). Skystasis mėšlas ir srutos iki tręšiamojo lauko gali būti transportuojami sandariais vamzdynais ar įrenginiais.

Tręšimui turi būti naudojama techniškai tvarkinga ir saugi technika. Rekomenduojama tręšti pučiant silpnesniam vėjui, esant žemesnei oro temperatūrai, įsitikinti, kad vėjas pučia nuo, o ne link šalia esančios labiausiai apgyvendintos vietovės. Tręšiant skystuoju mėšlu ir srutomis turi būti naudojamos ištaškymo, išlaistymo ar tiesioginio įterpimo į dirvą (užariama) technologijos.

Paskleistas ant ariamosios žemės (neapsėtos, neapsodintos augalais) mėšlas ir srutos turi būti užariamos ar kitaip kultivuojamos kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo paskleidimo.

Tręšimas karstiniame šiaurės Lietuvos regione

Tręšiant laukus mėšlu ir (ar) srutomis šiaurės Lietuvos karstiniame regione (pvz., Biržų, Pasvalio, dalis Panevėžio regiono), paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose turi būti laikomasi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų tręšimo normų.

Intensyvaus karsto I grupės žemėje (kai 100 ha aptinkama nuo 5 iki 20 karstinių smegduobių) tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 100 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų; tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 20 t/ha.

Intensyvaus karsto II grupės žemėje (100 ha – nuo 21 iki 50 karstinių smegduobių) tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 80 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų; tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 16 t/ha. Intensyvaus karsto III grupės žemėje (100 ha – nuo 51 iki 80 karstinių smegduobių) tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 70 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų; tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 14 t/ha.

Intensyvaus karsto IV grupės žemėje (100 ha – daugiau kaip 80 karstinių smegduobių) tręšti galima tik organinėmis trąšomis; tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 60 kg/ha bendrojo azoto arba į dirvą galima įterpti iki 12 t/ha kraikinio mėšlo.

Reikalavimai paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir telkinių pakrantės apsaugos juostoje

  Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama lieti srutas arba skystąjį mėšlą, neįterpiant į gruntą. Draudžiama tręšiant per metus į 1 ha dirvos įterpti daugiau kaip 80 kg azoto ir 15 kg fosforo veikliosios medžiagos. 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, draudžiamus vandens telkinių apsaugos zonose, – dirbti žemę, naudoti trąšas, jeigu tai gali patekti į vandenį ir pakenkti vandens ekosistemai.  Draudžiama Mėšlu ir srutomis tręšti nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d., išskyrus atvejus kai, atsižvelgdama į oro temperatūrą, Žemės ūkio ministerija savo interneto svetainėje paskelbia ankstesnę tręšimo laikotarpio pradžią.

Ankstesnė pradžia gali būti skelbiama, kai 4 paras iš eilės vidutinė oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 5℃. Tręšti mėšlu ir srutomis nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai. Mėšlą ir srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės. Tręšti kukurūzų pasėlius nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 1 d.

Skystuoju mėšlu ir srutomis tręšti šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip 100 m atstumu nuo gyvenamojo namo be gyventojo rašytinio sutikimo. Sutikimas gali būti pateiktas ir el. paštu arba SMS žinute.

Skystuoju mėšlu ir srutomis tręšti arčiau kaip 300 m atstumu nuo apgyvendintos teritorijos ribos be seniūnijos seniūno rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas ir el. paštu arba SMS žinute.

Atsakomybė

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 260 straipsnį už netinkamą mėšlo tvarkymą asmenims gresia bauda iki 230 eurų, o kitiems atsakingiems asmenims – iki 430 eurų. Už pakartotinį pažeidimą asmuo gali sulaukti baudos iki 430 eurų, o kiti atsakingi asmenys – iki 1100 eurų. Taip pat gali tekti atlyginti ir gamtai padarytą žalą. Išsamiau apie mėšlo, srutų kaupimą, laikymą ir transportavimą, tirštojo mėšlo laikymo laukuose tvarką, tręšimo laikotarpius, sąlygas ir kitus reikalavimus – parengtoje atmintinėje „Ką reikia žinoti apie mėšlo ir srutų tvarkymą“

Primename, kad pastebėjus aplinkosauginį pažeidimą reikia pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat svarbu nufotografuoti ar nufilmuoti pažeidimą, t. y. – pažeidėjus darančius pažeidimą, bei šią informaciją, nuotraukas ar vaizdo įrašą siųsti el. paštu info@aad.am.lt. Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu 870002022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.

Šaltinis: valstietis.lt, 2023-09-26

Pieno gamyba Estijoje pernai pasiekė rekordines apimtis

2022-aisiais Estijoje pagaminta beveik 850 tūkst. tonų pieno – daugiausiai per metus per pastaruosius tris dešimtmečius, antradienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba. Ji pažymi, jog Estijai atgavus nepriklausomybę, pieno gamyba šalyje buvo kritusi beveik perpus, palyginti su 1,2 mln. tonų 1991 metais. Pastaraisiais metais jo kasmet pagaminama per 800 tūkst. tonų, tačiau melžiamų karvių šalyje dabar per triskart mažiau nei buvo praėjusio amžiaus pabaigoje, bet produktyvumas smarkiai išaugo.

Pernai 94 proc. viso žaliavinio pieno buvo skirta perdirbimo pramonei ir eksportui, o jo importas nebuvo reikšmingas. Daugiau nei pusė perdirbto pieno buvo panaudota sūrių ir sviesto gamybai – atitinkamai 37 proc. ir 17 proc., o 13 proc. – geriamojo pieno gamybai.

Šaltinis: tv3.lt, 2023-09-26

Apklausa: dauguma Lenkijos gyventojų nenori, kad į šalį būtų įvežami ukrainietiški grūdai

Du trečdaliai Lenkijos gyventojų nenori, kad į šalies teritoriją būtų įvežami ukrainietiški grūdai. Tai rodo trečiadienį leidinyje „Super Express“ paskelbti apklausos rezultatai. Tyrimo dalyviai turėjo atsakyti į klausimą, „ar turime įsileisti grūdus iš Ukrainos“. 66 proc. lenkų pareiškė esą prieš ukrainietiškų grūdų įvežimą, 17 proc. buvo už, o 17 proc. neturėjo savo nuomonės šiuo klausimu.

Apklausą šių metų rugsėjo 21-22 dienomis surengė tyrimų institutas „Pollster“, joje dalyvavo 1015 suaugusių Lenkijos gyventojų.

Šaltinis: tv3.lt, 2023-09-26

Jaunas ūkininkas sliekų verslo pagundai neatsparus

Prieš daugiau kaip dešimtmetį kilusi sliekų auginimo banga dar neišsikvėpė. Pastaruosius penkerius metus sliekų augintojų skaičius šalyje mažai kinta – svyruoja tarp 16 ir 19. Aštuntus metus Kalifornijos sliekus Šilgalių kaime (Šakių r.) auginantis ūkininkas Tautvydas Juškaitis neneigia, kad sliekų veisimu bei jų pagamintomis ekologinėmis biotrąšomis tebesižavi iki šiol, nors ir tenka savo sliekyną po itin nepalankios praėjusios žiemos vėl atkurti iš naujo nuo labai mažo kiekio išgyvenusiųjų.

Pirma nesėkmė

Šiemet šiltuoju metų laiku ūkininkas T.Juškaitis sliekus augino tik savo ūkio reikmėms, mat po nesėkmingai peržiemotos praėjusios žiemos, užsitęsusio pavasario, jo sliekų fermoje belikęs labai mažas jų kiekis. Ūkininkas bando vėl prikelti verslą ir padidinti sliekyno apimtis. Septynerius veiklos metus juos sėkmingai augino, nė vieną ankstesnę žiemą nieko panašaus nebuvo nutikę, o praėjusią žiemą sliekai neišgyveno. Pats ieško ir neranda tikslios priežasties, kodėl taip nutiko, ką reikėjo daryti kitaip.

„Iš pradžių net nebuvo jokio pagrindo numanyti, kodėl taip galėjo nutikti. Dabar svarstau, kad gal dėl to, jog žiemą labai kaitaliojosi oro temperatūra. Tas pats ir pavasarį – tai pašaldavo, tai atšildavo. Tad gal jie per anksti pradėjo regeneraciją, per greitai išsivaikščiojo iš savo buveinių ir dėl to, tikėtina, sušalo. Aš taip spėju“, – galimą pagrindinę priežastį nusakė sliekų augintojas.

Pradžioje ūkininkas sliekus augindavo tiek pastato viduje, tiek lauke, o užpernai ir pernai augino ir paliko žiemoti lauke. Kaip pats sakė, užpraeita žiema praėjo puikiai, o praeitą žiemą jo sliekų fermoje lauko sąlygomis augintinių beveik nebeliko. Kai taip nutiko, vėl teko iš naujo atkurti sliekų ūkio apimtis. Be to, Tautvydas pastebi, kad ir sliekai tapo deficitu. Anksčiau, anot ūkininko, būdavo galima jų įsigyti pas daugelį augintojų, o dabar tikrųjų Kalifornijos sliekų, kuriuos jis ir toliau nori auginti, nusipirkti tėra vos keliose vietose ir labai išaugusi jų kaina.

„Kai prieš septynerius metus pirkau didelį kiekį (apie 400 kg) sliekų, mokėjau po 13–14 eurų už kilogramą. Šiandien, jeigu perki mažą kiekį (1–2 kg), kaina prasideda nuo 35 eurų ir dar kyla į viršų. Labai išbrangę, todėl neperku iš kitur, bandau iš išgyvenusių atgaivinti sliekų bandą“, – verslo situaciją ūkyje, kai po nemažai sėkmingų metų netikėtai šį pavasarį sliekai po žiemos pražuvo, aiškino T.Juškaitis.

Minimalizavo išlaidas

Anot ūkininko, sliekai jo nenuvylė, jam nekyla abejonių, kad jie šeimininkui tikrai duoda grąžą. Jam pavyko susidėlioti jų auginimo technologiją, tačiau turėjo per keletą metų išmokti dirbti kuo mažesnėmis išlaidomis. „Jeigu neskaičiuoji įdėto savo darbo, tai grąža yra arti 100 proc. Per šiuos septynerius metus man ir buvo įdomiausia, kaip maksimalizuoti pelną ir kuo ekologiškiau vystyti ūkininkavimo su sliekais būdą“, – atviravo sliekų augintojas.

Keletą pirmųjų metų, anot ūkininko, jis veždavosi iš žirgynų arklių mėšlą – susidarydavo nemaži kaštai. Iš medinių lentų meistraudavo specialias dėžes sliekams – ir vėl būdavo išlaidų. Kai pradėjo skaičiuoti ir labiau minimalizuoti išlaidas, rado išeitį, kaip visa tai padaryti taupiau. „Patys kaimo žmonės pradėjo mano sliekams siūlyti visokias atliekas – pavasarį ir rudenį suveždavo atlikusias nereikalingas daržoves, obuolius, šiaudus, sugrėbtus medžių lapus. Viską, kas jiems atlieka, man suveža, aš susandėliuoju, sukompostuoju. Paskui sušeriu sliekams. Sliekai pas mane gyveno lauke tokiose specialiose „ložėse“, kurios irgi beveik jau nieko nekainuoja. Priėjau iki to, kad vienintelis dalykas, kas dar kainuoja – mano darbas“, – pasakojo Tautvydas.

Be to, net ir čia jis rado būdą susimažinti darbų. Anot ūkininko, augintojai pritaiko skirtingas auginimo technologijas – yra kas sliekus šeria du kartus per savaitę, o jis šerdavo kartą per mėnesį ir viskas sekdavosi puikiai. „Uždirbti tikrai galima, tik, kaip ir bet kuriame kitame versle ar ūkininkavimo kryptyje, reikia galvoti, planuoti, dėlioti, kaip minimalizuoti kaštus, – sakė septynerių metų patirtį sukaupęs T.Juškaitis. – Aišku, nereikia pamiršti, jog iš sliekų auginimo nebus tokie uždarbiai, kad galėtum mesti kitus savo darbus.“

Atidirbtas receptas

Verslo pradžioje T.Juškaitis pardavinėdavo sliekus ir biohumusą mažais kiekiais. Pastaruosius ketverius metus rado nišą – parduoda didelius kiekius biohumuso ekologiniams ūkiams. Tad lengviau – nereikia rūpintis biohumuso pakavimu. Kai atvyksta ūkininkas vežtis biohumuso, tiesiog išima sliekus iš vadinamųjų lauko lysvių, ir ūkininkas su priekaba jį išsiveža, net nereikia sijoti. Parvežęs išsibarsto ant laukų arba pats gamina ištraukas, kurias jie vadina „arbata“, laistymui. Tiems, kurie pas Tautvydą perka didelius kiekius humuso, jis mielai pasidalina ištraukos, skirtos tręšimui, gamybos receptais.

„Pats labai ilgai ir kantriai dirbau prie šių ištraukų, kol atradau tinkamą technologiją. Internete yra labai daug receptų, bet kai kuriuos pabandžius – visiška nesąmonė. Rašo, kad turi būti tam tikra temperatūra, todėl reikia pašildyti. Mano nuomone, tai visiška netiesa, nes prie tam tikros temperatūros miršta bakterijos. Teko bendrauti su profesionaliu biotechnologu, laboratorijų specialistais, jie man padėjo, kol bendrai sukūrėme tinkamą receptą“, – aiškino T.Juškaitis.

Anksčiau ūkininkas pats paruošdavo ištraukas ir jas parduodavo. Dabar ir to jau nebedaro – pasidalina patirtimi ir receptu su tuo, kuris iš jo ūkio nuperka ne mažiau kaip 30 tonų biohumuso. Kai receptas „atidirbtas“, bet kuriam ūkininkui nesunku pačiam pasigaminti ištraukų ir nupurkšti ekologinio ūkio laukus.

Pagelbėja traktorius

Savo sliekų ūkyje Tautvydas susitvarko vienas. Pagalbininkų jam prireikia tik tuomet, kai atliekamas pats sunkiausias darbas – sliekų iškėlimas į naują vietą. „Tada tenka kelti sunkius „sietus“, o sliekai už jų būna sulindę į savo skanėstus. Kai atsidengi, jie iš visų jėgų bėga, slepiasi, kur tik randa kokią slėptuvę. Sliekus perkelti reikia labai greitai, tuomet būna sunkus fizinis darbas“, – aiškino sliekyno šeimininkas.

Per septynerius metus vienai ar kelioms tokio darbo dienoms Tautvydas pasisamdo vienadienius pagalbininkus. O visus kitus darbus dažniausiai pasidaro vienas pats. Jo teigimu, ūkyje dabar daug kas mechanizuota – šėrimas pritaikytas traktoriumi, kartą per mėnesį į lysves sudeda kompostą. Išveža, džiovina vėl traktoriumi.

Sliekynas, kuriame Tautvydas ūkininkauja, užima apie 70 arų žemės. Greta turi įsirengęs ir sandėlį. „Patalpos po stogu reikia, kai pasitaiko liūtys. Lauko sąlygomis tvarkant sliekus labai susiplaka biohumusas ir vėliau ūkininkams būna sunku jį krauti, transportuoti, o parsivežus – jokių šansų išbarstyti, todėl nuvežame į sandėlį, kad bent minimaliai pradžiūtų“, – teigė T.Juškaitis.

Jis pasakojo ir apie tai, kodėl pradėjo sliekus auginti lauke. Sakė, jog sandėlyje tiesiog neužtekdavo vietos – nedaug lysvių. Be to, lauke kur kas lengviau dirbti tvarkant humusą, dalinant pašarus, negu patalpų viduje. Ten daugiau rankų darbas, o lauke galima viską padaryti pasitelkiant techniką.

Grūdų rankovėse

„Klimatas Lietuvoje šiltėja, sliekus ištisus metus galima auginti ir lauke, – patikino augintojas. – Viskas yra labai paprasta. Tą sistemą esu išbandęs, žinoma, ji skolinta, bet mano ūkyje dar patobulinta. Įrengiant lysves reikia iš šonų ir iš viršaus uždėti šiaudų, taip pat sąlyginai šviežio mėšlo ar bet kokio komposto, kuris nėra perpuvęs ir žiemą dar pus bei skleis šilumą. Bet taip daryti galima tik tada, kai yra dengiamas didelis plotas (bent 1,5 aro) arba naudojama bent 150 kv. m dėžė. Ji turi būti bent 1 m aukščio tam, jei būtų per karšta arba per šalta. Sliekai nėra kvaili – prireikus jie susiranda jiems tinkamiausias sąlygas. Ir viskas – šaltąjį sezoną tokiame sumuštinyje sliekai išbūna be problemų“, – patirtimi dalijosi Tautvydas.

Jo teigimu, nereikia baimintis, kad lauke lyja. Kiek prilyja, susigeria, sliekams drėgmės užtenka. Jis pats agroplėvelę įtiesia tik tokiu atveju, jeigu nededa šiaudų. Ūkininko pastebėjimu, šiaudai atstoja agroplėvelę ir dar geriau kvėpuoja. Problema, kad mažiau drėgmės per šiaudus praeina, bet drėgmė greitai neišgaruoja.

T.Juškaitis išbandė ir patarė kitiems nenaudoti medžio lentų. Sliekų auginimui pritaikė grūdų laikymui skirtas proliprofeno rankoves – taip yra dar racionaliau. Iš rankovės medžiagos suformuoja lysvę – ją perpjauna, susmeigia kuolus, suriša ir tokiame guolyje formuoja lysves. Jos taip ir atrodo – 2 m į plotį ir apie 20 m į ilgį. Rankovių nusiperka, jos nėra brangios. Tokie guoliai tarnauja du sezonus, kartais ir tris, vėliau rankovė nuo drėgmės ir temperatūros svyravimų suyra.

Pasak Tautvydo, dar labai svarbu po rankove ant žemės patiesti tinklą, apsaugantį nuo kurmių, nes jie sliekams nėra draugiški. Nesvarbu, ar bus rankovė, ar bus padėtos lentelės, jo pastebėjimu, kurmis vis tiek ras kelią. „Kurmis sliekų nežudo, jis perkanda slieko priekinį narelį ir sliekas gali gyventi apie pusantro mėnesio. Šitaip jis juos sandėliuoja. Vienas kurmis gali ištempti dešimtis kilogramų sliekų. Jam tiktai leisk ir jis ilgai ir nuobodžiai dirbs“, – sliekų naikintojus vardijo ūkininkas.

Be kurmių, sliekams dar gali labai pakenkti ir paukščiai. Jeigu lysvė nebus uždengta, liks plikas paviršius, nuolat suks pulkai paukščių, jie les sliekus, o sliekai nelabai apsisaugos. Jie lenda į viršutinį sluoksnį. „Rudenį išspaudų uždedi, kurios jiems labai patinka, jie vis lenda, o paukščiai juos lesa ir lesa, dėl to reikalingas dengimas iš viršaus. Kažkiek sliekų žūsta ir nuo įsimetusių skruzdėlių, bet nebūna taip, kad nuo skruzdėlių visiškai išnyktų“, – atkreipė dėmesį augintojas.

Pusę metų atostogos

Šiemetis rugsėjis gražus, todėl sliekams lauke augti palanku. Šiais metais Tautvydas lauke neturi ko dengti, bet kai turėjo, prikraudavo daug maisto, rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje lysves uždengdavo ir apie pusę metų – iki balandžio mėnesio pabaigos – pas sliekus nelįsdavo.

„Šiaip jie ir to maisto šaltuoju metu nelabai daug sunaudoja. Jie dažniausiai susisuka į tokius kamuolius, kad jiems šilčiau būtų, ir vegetuoja. Kai atšyla oras, gauna drėgmės, jų vegetacija baigiasi, tada pradeda maitintis, daugintis ir augti. Turbūt dėl to maniškiai šiais metais ir iššalo, kad pavasaris pasitaikė toks – tai šilta, tai šalta. Bet ir šis ruduo įdomesnis: naktimis kartais lyg ir šalnos, o dieną – 27 laipsniai šilumos. Ir tokie kontrastai jiems negerai. Pavasarį „sumuštinis“ (specialiai paruošta lauko lysvė) jau ne taip idealiai funkcionuojantis, kaip žiemą, būna perkaitęs, dėl to ir sušalo“, – iki šiol iššalimo priežasčių ieško Tautvydas.

Jo teigimu, Kalifornijos sliekai išvesti žemyne, kur iš viso nėra žiemų. Jiems idealios sąlygos, kai visą laiką šilta. Dėl to auginant Lietuvoje jie lepesni. „Bet pas mane daug žiemų jie lauke išsilaikė, o jau patalpų viduje – iš viso jokių problemų nėra. Viduje, jeigu užtikrini bent 15 laipsnių temperatūrą, jų vegetacija neprasideda ir jie ištisus metus ir biohumusą gamina, ir dauginasi. Jeigu temperatūra nukrenta iki 5 laipsnių, tada ir prasideda jų vegetacija. Aš su jais turėdavau pusės metų pertrauką. Jeigu nesinori leistis į gamybos linijas ir produkcijos platinimą per prekybos centrus mažais kiekiais, tuomet labiau apsimoka laikyti juos lauke, šaltąjį sezoną pačiam veikti kažką kitą, o parduoti tik tai, kas šiltuoju sezono laikotarpiu būna pagaminama. Kai yra didelis sliekų kiekis, daug labiau apsimoka ir laiko, ir pelno atžvilgiu“, – verslo patirtimi dalijosi T.Juškaitis, galbūt kitą pavasarį galėsiantis savo ūkyje surengti atvirų durų dieną.

Idėja iš Havajų

Šakių rajono ūkininkas bei verslininkas T.Juškaitis apie Kalifornijos sliekų auginimą pradėjo domėtis per pažįstamus – idėją pasiėmė iš amerikiečių sliekų augintojų Havajuose. Jau nemažai laiko su jais neturi kontaktų, bet tuo metu, kai Tautvydui parūpo Kalifornijos sliekai, Havajuose prie ekologinių trąšų, gaunamų biohumuso pagrindu, dirbo ekologinių ūkių laboratorijų specialistai. Jaunas lietuvis su mokslo darbuotojais susirašė laiškais, jie labai daug ko jį išmokė.

Tada pradėjo domėtis, kur arčiausiai galėtų įsigyti sliekų. Rado jau kelias įmones ir Lietuvoje, kurios prekiavo sliekais, bet jis pats nusipirko Lenkijoje, nes tada jų kaina Lenkijoje ir Lietuvoje labai skyrėsi – pas kaimynus kainavo vos ne perpus pigiau. Per septynerius metus, augindamas sliekus, Tautvydas sukaupė nemažai patirties, įgijo praktikos.

Pats antrą kartą pirkti sliekų neplanuoja, nori atsikurti iš savų. Ūkininkas skaičiavo, kad turėjo gerokai virš tonos sliekų, tai geriausiu atveju po žiemos ir klastingo pavasario jam liko apie 100 kg. „Įmanoma atkurti, bet čia man reikės maždaug 3 metų ir tik dėka to, kad aš daug visko žinau. Jau nepradedu nuo nulio. Kaip ir bet kuriame kitame versle, nesvarbu, kas benutiktų, tau nesėkmės atveju visada lieka žinios. Tada kopti į verslo viršūnę antrą kartą jau viskas einasi greičiau ir sklandžiau. Vis tiek, ką bedarysi, praktika ir žinios yra pagrindas“, – optimistiškai žvelgia ūkininkas.

Todėl šie ir ateinantys metai T.Juškaičio sliekyne bus tik sliekų veisimo laikotarpis. Teks sudaryti idealias sąlygas sliekams, laikyti juos dėžėse po stogu, gal net šildyti sandėlio patalpas žiemą. Skaičiuoja, kad jeigu patalpų nešildytų, tai sliekai turėtų per metus pasidauginti maždaug tris kartus. Ieško kitų būdų kuo daugiau išlošti tiek dauginant, tiek perdirbant biohumusą.

Anksčiau Kalifornijos sliekynas buvo beveik pagrindinė T.Juškaičio veikla, o dabar jaunas verslus vyras jų turi ir daugiau. Savo nedideliame 30 ha ūkyje sėja kviečių, augina daržovių.

Šaltinis: valstietis.lt, Rima Kazakevičienė, 2023-09-26

Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

ŽŪDC (Ūkinių gyvūnų registro) duomenimis, 2023 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo deklaruota 27,182 tūkst. galvijų bandų – tai 9,54 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu galvijų skaičius šalyje sumažėjo 0,53 proc. (iki 659,187 tūkst. vnt.). Daugiausia galvijų bandų deklaruota Šilalės (1,754 tūkst. vnt.), Kelmės (1,389 tūkst. vnt.), Šilutės (1,368 tūkst. vnt.) ir Alytaus (1,282 tūkst. vnt.) rajonų savivaldybėse.Analizuojamu laikotarpiu deklaruotų avių ir ožkų bandų skaičius šalyje taip pat sumažėjo, atitinkamai 5,15 proc. (iki 8,480 tūkst. vnt.) ir 2,46proc. (iki 3,573 tūkst. vnt.).

Bandose laikomų avių skaičius sumažėjo 5,26 proc. (iki 147,500 tūkst. vnt.), tačiau laikomų ožkų skaičius padidėjo 1,01 proc. (iki 15,864 tūkst. vnt.). Daugiausia avių bandų deklaruota Alytaus (563 vnt.), Vilniaus (492 vnt.) ir Lazdijų (333 vnt.) rajonų savivaldybėse, ožkų bandų – Vilniaus (346 vnt.), Alytaus (120 vnt.), Anykščių (111 vnt.) ir Šalčininkų (106 vnt.) rajonų savivaldybėse.2023 m. rugpjūčio 1 d. deklaruotų arklių bandų skaičius Lietuvoje sumažėjo 2,62 proc. (iki 5,352 tūkst. vnt.), tačiau jose laikomų arklių skaičiuspadidėjo 2,64 proc. (iki 16,120 tūkst. vnt.). Daugiausia arklių bandų deklaruota Vilniaus (369 vnt.), Alytaus (269 vnt.), Lazdijų (234 vnt.) ir Prienų (215 vnt.) rajonų savivaldybėse

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 16 (430) / 2023 m

Specialistų trūkumas verčia imtis aktyvių veiksmų: VMVT ir Vilniaus kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praėjusią savaitę su maisto technologijų ir veterinarijos sričių studentus rengiančia Vilniaus kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Audronė Mikalauskienė, šiuo metu laikinai vadovaujanti VMVT, taip pat buvo įtraukta ir į Vilniaus kolegijos Veterinarijos studijų krypties komitetą. Bendradarbiavimu bus siekiama populiarinti šias studijų kryptis ir programas, tobulinti specialistų rengimą, organizuoti bendrus edukacinius renginius, dalytis patirtimi ir pritraukti daugiau studentų atlikti praktiką VMVT ir tokiu būdu integruoti studentus į valstybės tarnybą. 

Anot A.Mikalauskienės, su specialistų trūkumu gyvūnų gerovės, pašarų, šalutinių gyvūninių produktų, chemijos srityse susiduriama jau seniai. Padėtis su skerdyklų personalu – ypač sudėtinga, surasti naujų specialistų šioje srityje jau kurį laiką yra didžiulis iššūkis. Vadovės teigimu, siekiant sudominti studentus darbu valstybės tarnyboje, būtų galima jiems suteikiant galimybę atlikti įdomią praktiką, pavyzdžiui, leisti sudalyvauti VMVT veikloje realiu laiku, kartu su specialistais vykdyti praktines užduotis. Studentus sudominti taip bus stengiamasi ir skatinant VMVT specialistus dalytis savo žiniomis su studentais, vesti jiems paskaitas kolegijoje. Anot vadovės, dinamiškas ir visuomenėje matomas darbas labai motyvuoja jaunimą, reikia tik daugiau jiems apie tai pasakoti bei įtraukti į bendrą veiklą.

Vilniaus kolegijos dekanė Ramunė Vanagaitė pasakojo, kad kolegijos atstovai kviečia domėtis jų studijomis organizuodami karjeros, praktikos dienas vidurinių klasių moksleiviams. Anot kolegijos vadovės, šiuolaikinis jaunimas jau labai anksti ima svarstyti apie karjerą, tačiau dažnu atveju „praktiškai nepasimatavę“ norimos profesijos, vėliau dėl nepateisintų lūkesčių ar netikslaus įsivaizdavimo apie darbo pobūdį profesiją keičia. Studentų mainų su VMVT galimybė galėtų tapti puikiu modeliu, kaip studentai, o gal ir moksleiviai, iš arčiau susipažinę su profesijos galimybėmis ir iššūkiais, galėtų užtikrinčiau rinktis susijusias studijas kolegijoje, o vėliau savo žinių bagažą ir motyvaciją atsinešti į VMVT ir pradėti karjerą valstybės tarnyboje.

Vilniaus kolegijos atstovės, VMVT vadovė ir VMVT Personalo skyriaus vedėja sutarė, kad bendradarbiavimas neturi būti tik formalumas, tai yra, pasibaigti parašo ant sutarties padėjimu, svarbiausia užsibrėžti ir tęsti darbus pagal abipusiškai numatytus prioritetus: populiarinti veterinarijos, gyvūnų gerovės, maisto saugos mokslų sritis ir sudominti ir prisitraukti jaunų specialistų ne tik į didžiuosiuose miestuose, bet ir į regionuose esančius VMVT padalinius.

Šaltinis: vmvt.lt, 2023-09-19

Ankstesnės žemės ūkio naujienos